Arbetar med grafisk form och illustration och Webb. Programvara: Photoshop. Illustrator, Indesign, Dreamweaver
Klas Sundkvist Landsvägen 41, 274 50 Skivarp 070-341 21 48 post@klassundkvist.se

KLAS SUNDKVIST